Naše služby

Standardně pro klienty zajišťujeme při prodeji tzv. "na klíč" tyto služby a agendy:

- reklamní a marketingová činnost při prodeji nemovitých věcí,

- prohlídky nemovitých věcí se zájemci o koupi za účasti vlastníka domu, nebo i bez

  vlastníka (přeje-li si to vlastník takto),

- právní agenda v režii RK (Rezervační smlouva, Smlouva o smlouvě budoucí, Kupní

  smlouva),

- komunikaci našeho právníka s bankou, která vám event. poskytla hypotéku - s cílem

  vyvázat z nemovitosti co nejjednodušším způsobem Zástavní právo ... vše v režii RK

- zorganizování ochrany finančních prostředků pro prodávajícího (úschovy financí a listin,

  depozita u notáře, advokáta, v bance, event. v realitní kanceláři, apod.),

- bezprostřední pomoc při obstarání znaleckého posudku a PENB (energetický štítek),

- vypracování Návrhu na vklad do Katastru nemovitostí podle Nového občanského zákoníku

  (NOZ) a novely Katastrálního zákona

- podání Kupní smlouvy s návrhem na vklad do Katastru nemovitostí,

- vypracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí,

- součinnost při protokolárním předání nemovitých věcí kupující straně a součinnost při

  převodu médií a energií na kupce


Speciální naše oblíbené agendy jsou:

- pomoc při privatizaci bytů (nespravedlivé prvky v privatizaci, diskriminace v privatizaci,         

  finanční pomoc při privatizaci

- zajištění náhradních bytů

- vypořádání se spoluvlastnickými problémy u Vaší nemovitosti

- problematika v územním plánování u Vašich pozemků

- taktika jednání se stavebními úřady

- vysoce komplikované obchodní případy u nemovitostí

- problémy s exekutory, insolvenčními správci nemovitostí


Provizi u nás platíte ve výši jen 1,5 - 3% z kupní ceny (záleží na objemu zakázky a na ceně nemovitosti).

První konzultace je zdarma.