PROVIZE 1 %


V rámci akce platné do konce roku 2018 u nás platíte při prodeji nemovitosti provizi ve výši 

JEN 1 % Z KUPNÍ CENY


Při prodeji nemovitosti tzv. "na klíč" zajišťujeme tyto služby a agendy:

- reklamní a marketingová činnost při prodeji nemovitých věcí, včetně vyvěšení plachty "NA       PRODEJ" na prodávanou nemovitost

- prohlídky nemovitých věcí se zájemci o koupi za účasti vlastníka bytu (domu), nebo i bez

  vlastníka (přeje-li si to vlastník takto),

- právní agenda v režii RK (Rezervační smlouva, Smlouva o smlouvě budoucí, Kupní

  smlouva),

- komunikaci našeho právníka s bankou, která vám event. poskytla hypotéku - s cílem

  vyvázat z nemovitosti co nejjednodušším způsobem Zástavní právo ... vše v režii RK

- zorganizování ochrany finančních prostředků pro prodávajícího (úschovy financí a listin,

  depozita financí u notáře, advokáta, v bance, event. v realitní kanceláři, apod.),

- bezprostřední pomoc při obstarání znaleckého posudku a PENB (energetický štítek),

- vypracování Návrhu na vklad do Katastru nemovitostí podle Nového občanského zákoníku

  (NOZ) a novely Katastrálního zákona

- podání Kupní smlouvy s návrhem na vklad do Katastru nemovitostí,

- vypracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (to je servis pro kupujícího),

- součinnost při protokolárním předání nemovitých věcí kupující straně a součinnost při

  převodu médií a energií na kupce


                  VÝJIMKA:

U nemovitostí, jejichž prodejní cena nepřesáhne 2 mil. Kč si dovolujeme účtovat provizi ve výši 20.000,- Kč.